PITBIKE WHEELS LINK:

2012 Reglement for Supermotard RacingDanmark Motor Union

Reglement 2012 – Supermoto i Danmark

2.1 Definition

2.1.01 Supermoto solo & Quad.

Definition
SuperMoto Racing er hastigheds løb med samlet start.
SuperMoto Racing køres på anlagte baner på fast underlag.

2.2. Banen

2.2.01. Banen.
Banen skal hvor det er muligt have en Off-Road sektion.
Banens opbygning består at 60-90% asfalt & 10-40% Off-Road sektion.
Banens længde kan variere fra min 800m til max 1750m pr. omg.

Til afmærkning af banen må der udelukkende benyttes materialer der i størst muligt omfang tager hensyn til kørernes sikkerhed. Dæk som bruges til bane afmærkning skal som vidt muligt kun bruges på indersiden af banen, pinde som sættes i jorden med plast bånd på, må ikke havde en højde over jord som højere end 20cm.

Off-Road sektionen skal være fri for store sten. Sten der kommer til syne i løbet af løbs afviklingen skal fjernes. Samtidig skal skader der er opstået på banen under løb bringes i orden igen.
Til beskyttelse af kørerne skal alle forhindringer så som træer, poster, mure, klipper, vej afskærmning m.v. afdækkes med halmballer eller et tilsvarende stødabsorberende materiale.

2.2.02. Startfeltet.
Startfeltets skal være så bredt at der kan starte 3 – 4 solo rytter på stribe med en forskydning på 1m pr. kører, quad klassen starter i 2 rækker også med en forskydning på 1m pr. kører.

2.2.03. Ryttergård.
Pit Bikes og Quad kørsel, bortset fra kørsel til og fra banen, er forbudt. Den tilladte kørsel skal foregå i absolut langsomt tempo.

2.2.04 Banesyn.
Der skal være udføres banesyn på permanente trænings & løbs baner efter gældende regler i DMU. SuperMoto Bane synet gælder for 2 år. Banesyns rapporten skal ophænges synligt for alle.
Hvis SuperMoto banen ikke er permanent, syner Dommeren banen på løbs dage. Dette syn gælder kun for stævnet.

2.3. Løbet

2.3.01. Heat afvikling.
Alle heats skal afvikles hvor der har været afholdt tids kval for placering i start feltet.
Solo klassen kan havde max 32 kører til start.
Quad klassen kan havde max 18 kører til start.

2.3.02. Heat afvikling ved mere 32 Solo eller 18 Quad deltagere pr. klasse.
Ved stævner, hvor flere end max deltagere pr. klasse er anmeldt i ved udløbet af anmeldelsesfristen for løbs dagen.
Køres der 1 fri træning og 1 tids kvalifikation.
Ved stævner, hvor flere end 40 solo eller 26 Quad deltagere anmeldt i samme klasse, ved udløbet af anmeldelsesfristen for løbs dagen, køres der 2 fri træninger og 2 tids kvalifikationer.
Der udtages altid 2 kørere i hver klasse, som er reserve i de to finale heat der køres på dagen, hvis en finale kører får defekt og ikke kommer til start, træder reserverne til.

2.3.03 Vente zonen:
Vente zonen lukker når første deltager holder på sin plads 1. på start griden.

2.4. Starten

2.4.01
Start griden hvor kørerne skal placeres efter deres tids kvalifikation, er opdelt med 4
pladser i en række, med en forskydning på 1. pr. cykel i SM solo klassen.
Quad klassen starter 2 på række også med en forskydning på 1m pr. cykel.

2.4.02 Warm up.
Når starteren har placeret kørerne på deres plads på start griden, holder starteren 2 røde flag op foran sig over kors, starteren går ned i mellem af start rækken, når starteren er udfor kørerne i rækken, kører man ud på 2 Warm up omgange, man må ikke bytte placering i rækken som man fik anvist på start griden.
Hvis en køre får motorstop i Warm up fasen på griden, men får gang i cyklen igen inden
den første køre har rundet den første omgang, skal starteren få ham ind i rækken når de kommer rundt for at køre ud på anden omg. Hvis det ikke lykkes at få gang i cyklen skal køre starte fra en speciel plads efter anvisning fra starter.

2.4.03 Tids straf.
Tids straffen gives ved tyv start eller anden fejl som skønnes af dommeren, dette kan være gentagende gange hvor der snydes i et sving eller grov uforsvarlig kørsel ved forbi kørsel af en medkøre eller en omgangs køre der bliver passeret og derefter styrter.
Straffen gives af dommeren lige efter løbet direkte til køreren og så derefter til tidtageren.
Straffen er på 30 sek. Som lægges til slut tiden.

2.4.04 Start med flag.
Starteren placerer sig 10 – 15 m. foran startfeltet og mindst ¼ af banebredden inde på banen, med et grønt flag holdt samlet om pinden og ned langs med benet.
Startmedhjælperen placerer sig ved siden af banen således at han kan observere og markere for evt. tyvstart.
På OK signal fra startmedhjælperen løfter starteren det sammenfoldede flag til vandret, og 15 sekunder vises. Derefter slipper starteren flaget, som falder frit udfoldet ned fra pinden.
Efter yderligere 5 – 10 sekunder frigives starten ved at starteren hurtigt løfter det grønne flag til lodret.

2.4.05 Start med lys.
Når starteren forlader startfeltet med de røde flag, tændes de røde lamper over kørerne. Når lamperne 5 – 10 sekunder senere slukkes, går starten.

2.5. Cyklens opbygning. Solo & Quad

2.5.01. Generelt.
På alle motorcykler skal der være monteret en Transponder Det er kørerens ansvar at denne er fastgjort så den ikke tabes, ligeledes påhviler det køreren at transponderen er fuldt opladet ved fremmøde.

2.5.02. Definition.
Begrebet solo Motard og Quad Motard dækker alle 2 – 4-hjulede køretøjer, som, ud over hjulenes antal, er opbygget som øvrige motorcykler, er drevet af en motor og er beregnet for transport af én person, der er fører af køretøjet. Hjulene skal, bortset fra kortvarige øjeblikke, være i kontakt med asfalt og evt. jorden.

2.5.03. Konstruktionsfrihed.
Forudsat at motorcyklen opfylder kravene opstillet i dette reglement og i løbstilladelsen
for de respektive stævner, eksisterer der ingen restriktioner hvad angår valg af fabrikat
eller øvrig konstruktionsudformning.

2.5.04 Solo & Quad.

Alment:

Motorcyklen skal være forsynet med bremser, der virker uafhængigt af hinanden imellem for og bagende på cyklen.

Nummerplader
Motorcyklen skal være forsynet med 3 synlige nummerplader:
Solo. En fremadvendt, samt en på hver side at cyklen.
Quad. En fremadvendt, en som vender bagud, samt en som monteret lodret bag som kan aflæses fra siden. Se farve opdelingen i afs.8.

Styrets mindste og største tilladte bredde er hhv. 60 og 85 cm. Styrets tværstiver / bespændingsplade skal være forsynet med en velpolstret pude.

Koblings- og bremsehåndtag skal være forsynet med kugleformede endeknopper af mindst 16 mm diameter. Grebene må ikke nå ud forbi styrets ender.

Bremse kaliber:
Bremse kaliberen på cyklen/Quaden skal være forsynet med en metaltråd af en tykkelse på min 0,7mm, igennem boltene på bremsen så de ikke kan løsne sig under kørsel på banen.

Bagagebærere, lygter, blinklys og lignende skal afmonteres

Dæk type og størrelse er frit i alle klasser. Dog må dækket ikke havde en rille som er dybere end 10mm og en rille brede på max. 10mm. Dæk til Trial, Cross & Off-Road må ikke bruges på banen.

Opsamlings beholder på cyklen skal kunne modtage væsker fra benzin overløb, kølervæske samt olie fra motor. Beholderen skal mindst være på 0.1L og skal tømmes før hver træning eller løb.

Kølervandet i motorens kølersystem må ikke indeholde Glykol.

Tilbageløbsventil skal være monteret på benzintankens dæksel.

Olie prop & olie bundskruer på motoren samt køler dæksel skal være fast bundet med en metaltråd af en tykkelse på min 0,7mm, så de ikke kan løsne sig under kørsel på banen.

Lyddæmpning: Alle køretøjer skal overholde bestemmelserne i Alment reglement 01.111.1 t.o.m. 1.111.5

Køredragten:
Skal delvis være af læder, som dækker de vitale dele af kroppen, der skal være indsyet beskyttelse i dragten ved knæ, skulder & albuer (CE Godkendt krops beskyttelse) samt man skal anvende ryg beskyttelse. Spec. Lavet køre bukser som ligner MX tøj må bruges sammen med beskyttelse som er inde under tøjet som beskytter ved knæ, skulder & albuer.
Støvlerne skal havde beskyttelse på forsiden så skinnebenet er beskyttet og passer sammen med beskyttelsen i dragten. (MX støvler eller Motard støvler).

Handskerne:
Skal være af læder som er godkendt til MC asfalt løb eller Spec. Motard handsker.
MX handsker er ikke godkendt.

Hjelm:
Skal være af den type man bruger under MX løb, det samme gælder for briller.
Nakkekrave / Halskrave:
Denne form for beskyttelse skal anvendes ved træning og løb.

Rygbeskytter:
D
enne form for beskyttelse skal anvendes ved træning og løb.

Spec. Regler for Quad.
Køretøjet skal være monteret med en tændingsafbryder, der skal kunne afbryde + kredsen i det primære kredsløb eller slutte + til stel ved et træk i en uelastisk snor max. 1m. Lang og forbundet til kørerens håndled eller livet på køreren. Der skal placeres beskyttelses bøjle/beskyttelse i brudsikkert materiale imellem maskinkrop/skærme på siden, således at hjulene ikke kan hægte sig sammen med et andet køretøj. Der skal ligeledes være beskyttelse bag fodhviler så føreren ikke kan træde ned mellem fodhviler og baghjul. Der skal være beskyttelse bøjle eller afskærmning i brudsikkert materiale ved bagakselens kædehjul og bremse.

Motorens slagvolumen:
I henhold til klassebeskrivelse i 6.05 og 6.06

Kraftoverføring:
Kun via køretøjets baghjul og skal have stiv bagaksel.

Skærme:
Bag- og forhjul forsynes med skærme af blødt materiale.
Hjulene skal dog ikke være fuldt dækket af skærmene. ( se FIMs diagram )

Bremser:
Alle hjul skal kunne bremses.
Forhjulenes betjenes med et håndgreb på styret.
Baghjulenes betjenes med højre fod.

Miljø Måtter:
Der skal anvendes miljø måtter under cyklen når den står i ryttergården.

Dæk Varmere:
Det er tilladt at bruge dæk varmer i alle SuperMoto klasser.

Ifølge UEM/FIMs officielle diagram.

2.6. Maskinklasser i Danmark

Maskinklasser
Der benyttes følgende opdeling i maskinklasser:
SuperMoto Solo 3 klasser.
SuperMoto Quad 1 klasser.

Solo Motard:

2.6.01 SM Open Rookies, Licens C:
Alle MX cykler som bruges på Cross banen er godkendt til at kører i denne klasse.
Samt serie produceret SuperMoto cykler til landevej.
Når følgende bestemmelser er overholdt + de tekniske data 5.04.
Motorstørrelse: Max. 650cc ( 1 eller 2 cylinder )
Hjulstørrelse: Forhjul fælgdiameter 21”
Baghjul fælgdiameter 19”
Deltagere: Fra det kalenderår køreren fylder 14 år.
Heat længde: 12 min. + 1 omgang
Pokal Klasse

2.6.02 SM Open, Licens A/B:

Alle MX cykler som bruges på Cross banen er godkendt til at kører i denne klasse,
samt serie produceret SuperMoto cykler til landevejen.
Når følgende bestemmelser er overholdt + de tekniske data 5.04.
Motorstørrelse: Max. 650cc ( 1 eller 2 cylinder )
Hjulstørrelse: Forhjul fælgdiameter max 17”
Baghjul fælgdiameter max 17”

Deltagere: Fra det kalenderår køreren fylder 14 år.
Heat længde: 15 min. + 1 omgang
DM Klasse

NY Klasse i 2012:
2.6.03 SM OB33+ Open, Licens A-B-C:
Alle MX cykler som bruges på Cross banen er godkendt til at kører i denne klasse, samt serie produceret SuperMoto cykler til landevejen. Når følgende bestemmelser er overholdt + de tekniske data 5.04.
Motorstørrelse: Max. 650cc ( 1 eller 2 cylinder )
Hjulstørrelse: Forhjul fælgdiameter max 17”
Baghjul fælgdiameter max 17”
Deltagere: Fra det kalenderår køreren fylder 33 år.
Heat længde: 15 min. + 1 omgang
DM Klasse

2.6.04 SM Mini Open, Licens C-B-A:
Alle MX mini cykler som bruges på Cross banen er godkendt til at køre i denne klasse,
samt serie produceret SuperMoto cykler til landevej. Når følgende bestemmelser er overholdt + de tekniske data 5.04.
Motorstørrelse: Max. 85cc 2-takt
Max.170cc 4-takt Hjulstørrelse: Forhjul fælgdiameter max 17”
Baghjul fælgdiameter max 17”
Deltagere: Fra det kalenderår køreren fylder 10 år.
Heat længde 15 min. + 1 omgang
DM Klasse

SuperMoto Quad:

2.6.05 A/B/C Maxi SUPER QUAD 450:
Alle Quad racere kan benyttes til Quad Motard løb, så længe de overholder forskrifterne for en Quad racer i det tekniske reglement.
Motorstørrelse: Max. 450cc 4-takt (1 eller 2 cylinder)
Max. 250cc 2-takt
Hjulstørrelse: Forhjul fælgdiameter max. 12”
Baghjul fælgdiameter max. 12”
Deltagere: Fra og med det kalenderår, vedkommende fylder 15 år.
Heat længde: 15 min. + 1 omgang
DM klasse

2.7. DM Klasser SuperMoto

2.7.01. Der blive kørt DM i følgende SuperMoto klasser.
DM køres over 3-6 afd.
Solo: SM A/B Open & SM OB33+ & SM Mini Open.
Quad: SM Quad 450cc

2.7.02 Heat afvikling for SM A/B Solo Open.

DM Maxi solo klassen deles op i 2 grupper til deres træninger & tids kval hvis der er over 16 køre tilmeldt på dagen.

Der må max være 38 solo & 24 Quad køre på banen i en klasse ved træning og tids kval.

Der køres 2 Heat pr. DM klasse på en løbsdag, ved weekends stævner skal der køre 3 Heat pr. DM klasse. Pokal og Rookie klasser skal køre sidst på dagen.

De B kører som ender samlet i Top 10 i DM SM A/B Open vil blive A / Elite køre året efter.

Hvis der ved et DM Mini Open stævne er mere end 20 deltager i klassen kommer kun top 15 i DM klassen efter tids kvalen er kørt, de øvrige køre support race i SM Mini Rookie C Open klassen.

I SM Rookie C vil kørerne blive oprykket til SM B efter samråd med SuperMoto styregruppen.
Der kan kun deltage Danske køre i Rookie klassen, udenlandske køre skal havde et Rookie licens eller bevis fra deres union, før de får start tilladelse i klassen.

DM Klasserne åbnes kun hvis der til første afd. er min 8 til start i klassen.

Hvis en klasse er med 5 og derunder tilmeldte køre når DMU onlinetilmeldingen er udløbet, kan klubben vælge kun at give præmie til 1. pladsen i klassen.

DM Afd./ Løb kan ikke aflyses af klubben, dette kan kun gøres i samråd med DMU SK Off-Track.

2.7.03 Træning og Tids kval samt Heat.
Træning. Tids kval. Vorm-up ved weekend stævner.
SM A/B Open. Gr.A 15 min. 15 min. 10 min.
SM A/B Open. Gr.B 15 min. 15 min. 10 min.
SM Rookie C 15 min. 15 min. 10 min.
SMOB33+ 15 min. 15 min. 10 min.
SM Mini A/B Open 15 min. 15 min. 10 min.
SM Mini Rookie C Open 15 min. 15 min. 10 min
SM Quad 450. 15 min. 15 min. 10 min.

Heat længde for klasserne:

SM A/B Open. DM 2 x 15 min +1.
SM Rookie C 2 x 15 min +1.
SM OB33+. DM 2 x 15 min +1.
SM Mini A/B Open DM. 2 x 15 min +1.
SM Mini Rookie C Open. 2 x 15 min +1.
SM Quad 450 DM 2 x 15 min +1.

Ved weekend stævner køres der 3 Heat hvor det ene køres om lørdagen, om søndagen er der 1 x varm-up samt 2 Heat pr klasse.

Der må max være 32 deltager i en solo klassen og max være 18 deltager i en Quad klassen.

2.8. Klasse Opdeling

Klasse opdeling efter standart regler for SuperMoto, solo & Quad klassen.

2.8.01 Solo:

S3 250cc. Motorer max 144cc 2takt & 250cc 4Takt.

S2 475cc. Motorer max 290cc 2takt & 475cc 4Takt. ( 1 eller 2 Cylindrene )

S1 450cc. Motorer max 250cc 2Takt & 450cc 4Takt. ( 1 eller 2 Cylindrene )

SMOpen Open. Motorer max 500cc 2Takt & 650cc 4Takt. ( 1 eller 2 Cylindrene )

SM Rookie Open. Motorer max 500cc 2Takt & 650cc 4Takt. ( 1 eller 2 Cylindrene )

SM Mini Open. Motorer max 85cc 2Takt & 170cc 4Takt.

2.8.02 Quad:

SMQ 450cc. Motorer max 250cc i 2Takt & 450cc 4Takt.

Nummerpladens farve i de forskellige klasser.

2.8.02 Solo:

S3 250cc. Sort Plade med Hvide tal

S2 475cc. Grøn Plade med Hvide tal.

S1 450cc. Hvid Plade med Sorte tal.

SMOpen Open. Gul Plade med Sorte tal.

SM Rookie Open. Blå Plade med Hvid tal.

SM Mini Open. Hvid Plade med Sorte tal.

2.8.03 Quad:

SMQ 450cc. Hvid Plade med Sorte tal.

Ifølge UEM/FIMs officielle diagram.

 2.9. DM og Pokal løbs gebyr 2011

2.9.01 Startgebyr 2011:

SuperMoto.

DM & Pokal løb:

SuperMoto Solo/Quad:
Til hvert 1 dags stævne må maksimalt opkræves kr. 400,-kr. i startgebyr pr. deltager.
Ved efteranmeldelse tidsfrist 10 dage før stævnedato betales I alt kr. 500,-kr..
Ved efteranmeldelse på stævnedagen betales I alt kr. 650-.kr.
For udenlandske kører er startgebyret 400,-

SuperMoto Solo/Quad:
Til hvert 2 dags / Weekend stævne må maksimalt opkræves kr. 650,-kr. i startgebyr pr. deltager.
Ved efteranmeldelse tidsfrist 10 dage før stævnedato betales I alt kr. 750,-kr..
Ved efteranmeldelse på stævnedagen betales I alt kr. 900-.kr.
For udenlandske kører er startgebyret 650,-kr.

SuperMoto Solo/Quad:
Par løb med 2 deltagere i alt kr. 800,-.kr.

Der kan ikke pr. automatik opkræves yderligere betalinger, fx som, strøm, bad eller lignende af alle.

2.9.02 Mesterskabs-points.
Ved mesterskabs afdelingerne for den enkelte maskinklasse, honoreres placeringerne efter skalaen:
25 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 points.

2.9.03 Beregning af endeligt Mesterskabs-resultat.
I hver klasse opgøres den enkelte kørers endelige Mesterskabs-resultat, ved at sammenlægge hans pointtal for alle resultater. Højeste points sum giver vinderen.
I tilfælde af points lighed er antallet af 1.pladser, dernæst 2. pladser, osv., udslaggivende. I tilfælde af fortsat points lighed er sidst kørte afdeling, hvor mindst én af de pågældende kørere har deltaget, udslaggivende.

2.9.04 Præmiering
For dagens resultat præmieres nr. 1, 2, 3 i hver maskinklasse med pokaler fra klubben.
Hvis en klasse er med 5 og derunder tilmeldte køre når 10 dags reglen er udløbet, gives det kun præmie til 1. pladsen.

For årets Mesterskabs-resultat uddeles medaljer udsat af DMU til nr. 1, 2 og 3.

2.10. Eks. På tidsskema for en løbsdag.

2.10.01

Mødetid & indskrivning: kl.07.30 – 08.30
Instruktion: kl.08.40 ( På starten )

Træning / Tids kval fra kl. 09.00

DM SM A/B Open: 15 min. Træning
DM SMQ 450: 15 min. Træning
DM SM Mini Open: 15 min. Træning
DM SM OB33+: 15 min. Træning
SM Mini Open Rookie C: 15 min. Træning
SM Rookie C: 15 min. Træning

DM SM A/B Open: 15 min. Tids kval
DM SMQ 450: 15 min. Tids kval
DM SM Mini Open: 15 min. Tids kval
DM SM OB33+: 15 min. Tids kval
SM Mini Open Rookie C: 15 min. Tids kval
SM Rookie C: 15 min. Tids kval

Første start vil være kl. 12.00

Heat:

DM SM A/B Open: 1.- 7. heat 15 min. + 1 omg.
DM SMQ 450: 2.- 8. heat 15 min. + 1 omg.
DM SM Mini Open: 3.- 9. heat 15 min. + 1 omg.
DM SM OB33+: 4.- 10. heat 15 min. + 1 omg.
SM Mini Open Rookie C: 5.- 11. heat 15 min. + 1 omg.
SM Rookie C: 6.- 12. heat 15 min. + 1 omg.

Se start tid til 7 heat i ventezone.

Der vil blive holdt ca. 45 min pause efter 6 heat.

Forventet præmieoverrækkelse ca. 20 min efter sidste heat.

Der kan også inventeres andre SM klasser med på løbs dagen, disse klasser kan ses i løbsansøgningen.

Der er nævnt 4 klasser mere men de bliver slået sammen så der er samlet 2 klasser mere på dagen. Samme præmie regler gælder også for dem med 10 dags reglen, hvis der ikke er tilmeldt mere en de 5 over dmusport er det kun vinderen af klassen som får præmie på dagen.

Hvis der er spørgsmål til et løb, så kontakt gerne Sportsudvalget under SuperMoto.

1 COMMENT

Comments are closed.